Kontakta oss

Utbildning

Socialpedagog

Uppladdad för

den

Som socialpedagog arbetar man med barn, unga eller vuxna med psykosocial, missbruks eller beroendeproblematik. Specialpedagogens uppdrag är att hjälpa klienterna att kunna leva ett självständigt liv eller ta sig ut från ett drogberoende. Den absolut vanligaste vägen som socialpedagog är att arbeta inom skolan och hjälpa utsatta barn och ungdomar. Där din uppgift ofta innefattar att ansvara för skolans trygghetsarbete, genom att anordna sociala aktiviteter för eleverna.

Utbildning

För att få jobb som socialpedagog kan du antingen läsa en folkhögskoleutbildning, en yrkeshögskoleutbildning på två eller tre år, på socialpedagogiska programmet som leder till en kandidatexamen. Utbildningen fokuserar på att du ska kunna förstå människor med funktionsvarianter, vilka metoder och hur du ska applicera de vid bemötande av olika sorters funktionsvarianter, samt hur du skapar tillit och förtroende hos andra människor.

Arbetsplats

De arbetsplatser som är vanligast för socialpedagoger är skolans elevhälsovårdsteam, det är inte ovanligt att socialpedagoger jobbar i små grupper inne i klassrummen. Av de som tar examen som yrkes pedagog är det ¼ som väljer skolan som sin arbetsplats.

Utbildningar till specialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård och behandlingshem. Du kan också välja att jobba inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning mm.

Sammanfattning

Som socialpedagog kan du arbeta med folk i alla åldersgrupper och deras jobba är att fokusera på klientens förmåga att kunna leva ett självständigt liv, eller hjälpa klienten ta sig ur ett drogberoende. Det är en utbildning som är väldigt bred och du får djupa kunskaper inom att förstå människor med funktionsvarianter och vilka metoder som ska användas för att hjälpa deras vardagliga liv. Som socialpedagog finns det många arbetsplatser att välja mellan, den absolut vanligaste vägen är att gå till skolan och arbeta inom deras elevhälsovårdsteamet som finns på skolan.

Här finns socialpedagog utbildningar på distans

Kommentera

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populärt

Copyright © 2021 Nyhetsreportage.se