Kontakta oss

Fordon

Älgskadefondsföreningen ger medlemmar ersättning vid viltolycka med anmälningspliktigt vilt

Uppladdad för

den

Älgskadefondsföreningen

Över 170 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar

Störst andel av viltolyckorna sker på hösten och våren. På hösten ökar olyckorna vid gryning och skymning, då djurens och människans aktiviteter sammanfaller. Vi åker till och från jobbet när djuren rör sig mest. På våren i april-maj sker kalvavstötning då älgar och rådjur stöter bort fjolårskalvar/kid, vilket leder till förvirrade djur på vägarna. Under 2018 skedde 63 364 rapporterade viltolyckor. Flest olyckor sker med rådjur, vildsvin och älgar.

Älgskadefondsföreningen har två huvudsyften

Det ena är att ge ekonomisk hjälp till föreningens medlemmar vid kollision med det anmälningspliktiga viltet samt ren.

Det andra att sprida kunskap och information om viltolyckor. Föreningen finns på många evenemang runt om i Sverige hela året. Man kan prova köra viltsimulator, där man praktiskt får prova på hur man reagerar när vilt kommer upp på vägen. Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag och organisationer.

Anmälningsplikt enligt lag

Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn. Man måste också anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller till synes är oskadat. – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej.

Om olyckan är framme

  • Stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers
  • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan
  • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen
  • Flytta döda djur från vägbanan
  • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna en tydlig vägbeskrivning

Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.

Tänk på din egen säkerhet!

Eftersök

När viltolyckan är polisanmäld skickas eftersöksjägare ut för att leta efter djuret. Eftersöksjägare behöver ha en bra angivelse när de ska leta efter djur med hjälp av hund. Eftersöket görs för viltets bästa så det är viktigt att du som trafikant visar försiktighet och respekt.

Tips

Föreningen ger tips till dig som färdas på vägarna:

  • Anpassa hastigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
  • Håll avstånd till bilen framför ifall den behöver bromsa för något vilt.
  • Sakta ner hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.

Medlemskap

För 150 kr per kalenderår får medlemmar ekonomisk hjälp vid kollision med anmälningspliktigt vilt. Medlemskapet är personligt och gäller för privatägda motorfordon som du som medlem står som registrerad ägare till. Det gäller även om du som medlem kör någon annan persons privata fordon och om du lånar ut ditt fordon till en privatperson. Du kan få hjälp med självrisk, reparation och bärgning. Varje år betalar Älgskadefondsföreningen ut cirka 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

Har du några frågor? Kontakta Älgskadefondsföreningen för mer info.

Kommentera

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populärt

Copyright © 2021 Nyhetsreportage.se